Kalite Politikası

Amacımız,

Kalite yönetim sistemi (SKS) nin kurum içinde uygulanmasını sağlamak,

Hastalarımızın, Hasta Yakınlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak, uygun çalışma ve hizmet ortamı oluşturmak,

Yönetim ve çalışanlar olarak tüm birimlerde kaliteli hizmet bilincini uygulamak ve hizmet içi eğitim programları oluşturarak çalışanların kaliteye katılımlarını sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemini etkin uygulayarak ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile geliştirerek; ADSM sektöründe bölgemizde örnek alınan ve hastaların beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir ve her zaman tercih edilen bir ADSM olmak.

Kurumumuzda kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-ADSM seti doğrultusunda yürütülmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

1.Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sosyal Sorumluluk


2.Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi
Hizmete Erişim
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3.Sağlık Hizmetleri

Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Sterilizasyon Hizmetleri
Radyasyon Güvenliği
Ameliyathane

 

4.Destek Hizmetler

Tesis Yönetimi
Otelcilik Hizmetleri
Bilgi Yönetim Sistemi
Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı

5.Gösterge Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi
Kalite Göstergeleri

Komitelerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:

Çalışan Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi


Güvenlik Raporlama Sistemi

Kurumumuzda;

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen(ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
Bu olayları izlemek
Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.
Gösterge Yönetimi

Kurumumuzda ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Klinik Bazlı ve Bölüm Bazlı olmak üzere tüm göstergeler takipedilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri

Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte merkez fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
Üst yönetimince oluşturulan ekip, kurum büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.
Bina turlarında kurum içerisindeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, kurumumuzda yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda iç yazışma yolu ile bilgilendirilir.
*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-ADSM Setinden yararlanılmıştır.

 

 

 

 

 

REVİZYON DURUMU

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Revizyon Açıklaması

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

SUZANNUR UZUN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

SUZANNUR UZUN

MESUL MÜDÜR

 

ZEKAİ KAFAOĞLU