Kurumsal Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

  • Merkezimizde verilen sağlık hizmetinde kaliteyi arttırmak,
  • Nitelikli hizmeti vermek,
  • Hasta eğitimine zaman ayırarak, hastayı bilgilendirmek ve böylelikle yaşam kalitesini artırmak,
  • Hasta ve yakınlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak,
  • Merkezimizde verilen hizmetin hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
  • Hizmet birimimizin maksimum düzeyde kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışır duruma getirmek,
  • Merkezimizin çalışma düzenini, tüm alt yapı, cihaz, donanım bakımında kalite ve verimlilik bakımından üst düzeyde bulundurmak,
  • Kurumsal hedef olarak, Gösterge Yönetiminde bulunan tüm hedefleri yakalamak.