Müşteri Aydınlatma

DEVAM SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Devam Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (Deva Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi) olarak, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu amaçla güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektedir, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Unvan:

DEVAM SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

MERSİS Numarası:

029406807550000

Adresi:

AKÇAY  MAHALLESİ LALE CADDE NO: 107/1 EDREMİT BALIKESİR

Telefon:

(0266) 243 04 34

E-mail:

korfezidairiisler@devadis.com

Kişisel Verileriniz; Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Kliniğimizi ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis,muayene, tedavi ve bakım HİZMETLERİnin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel SAĞLIK verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; özel SAĞLIK sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz SAĞLIK ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir. Kişisel verilerinizi, devadis.com adresinden erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

– SAĞLIK Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,

– Sosyal Güvenlik Kurumu,

– Özel sigorta şirketleri (SAĞLIK, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)

– Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,

– Nüfus Müdürlüğü,

– Türkiye Eczacılar Birliği,

– Türk Dişhekimleri Odası,

– Cumhuriyet Başsavcılıları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,

 

– Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü

kişiler,

– Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

– Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu SAĞLIK kuruluşu,

– Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık

aldığımız üçüncü kişiler,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler

– HİZMETLERİnden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,

destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını devadis.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu @devadis.com’a ileterek yapabilirsiniz.

Devam Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını,Devam Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, SAĞLIK gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

Tarih           :………/……../………………

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :……………………………………………

T.C. Kimlik No: ………………………………………    İmza            :……………………………….